de en cz ru
úvod

Microfan Argos

 

systém pro jednotlivá oddělení i pro centrální odvod vzduchu

 

řada výrobků MICROFAN ARGOS:

 

Použití pro jednotlivá oddělení nebo pro centrální odvod vzduchu, podtlakovou regulaci nebo v kombinaci s naším energeticky úsporným systémem DynamicAir.

 

Ventilátory se mohou aktivovat přímo pomocí fázových úseků, spínání jednotlivých stupňů nebo pomocí regulátorů frekvence.

 

Nevadí, jestliže se v jednom provozu nacházejí různé větrací systémy (např. porodní kotce s odvodem vzduchu z jednotlivých oddělení, výkrmová stáj s centrálním odvodem vzduchu).

 

Řada výrobků Microfan Argos poskytuje vhodný přístroj pro jakýkoli případ použití a k tomu integrované zapojení do sítě a dálkové ovládání všech přístrojů jak pomocí PC, tak i pomocí ovládání W-Lan a tabletu nebo smartphonu s připojením na internet.

 

 

Nová a zvláště jednoduchá KONcEPce obsluhy:

 

Ovládání se neprovádí nastavováním jednotlivých parametrů (požadovaná teplota, minimální dávka vzduchu), ale výběrem předem definovatelných a centrálně nastavitelných provozních modů, např.:

 

Vlhčení: Topení a odvod vzduchu jsou v chodu na minimum, vlhčící trysky se aktivují na předem nastavenou dobu, deaktivuje se výstražné hlášení (alarm) - zvýšené a snížené teploty pro příslušné oddělení.

 

Vysoušení: Větrání v oddělení se spustí na předem nastavenou dobu na 100 %, aby se zaručilo rychlé vysoušení stáje.

Výstražná hlášení (alarmy) jsou deaktivována. S využitím vlastního senzoru vlhkosti je možné také provádět ventilaci tak dlouho, až se dosáhne předem nastavený bod vypnutí.

 

Další provozní mody: vytápění, prázdné oddělení, provoz podle teplotní křivky a další.

 

Centrální počítač Argos M1

 
argos_m1.png
 

Centrální počítač s dotykovým displejem

 

Systém sběrnice LMN až pro 50 regulátorů v odděleních M2, M3 nebo S3 - LMN

 

Odpadají dosud obvyklé náklady na zapojení kabelů pro zařízení na centrální odvod vzduchu:

1 x kabel pro sběrnici, 1 x kabel pro výstražné hlášení

 

Ovládají se až 4 oddělená zařízení na centrální odvod vzduchu a regulátory Mx, které jsou v nich obsažené.

Každý zapojený regulátor Mx se může dálkovým ovládáním zobrazit a programovat.

 

Ovládací plocha na M1, na PC nebo (s připojením na web) na tabletu a smartphonu je stejná, což znamená snadné ovládání.

 

FUNKcE:

Regulace větrání, ovládání systému suchého krmení,

spotřeby vody, ovládání osvětlení, spotřeba v silech, vážení,

dávkování léčiv do oddělení, spotřeba energie, archivace alarmu, uživatelské úrovně

pro management / pracovníky a mnoho dalších funkcí

 

podpora:

Jištění dat a nastavení přes kartu Micro-SD, USB.

 

Ovládací panel pro centrální odvod vzduchu z oddělení Argos M2

 
argos_m2.png
 

ovládání těchto úkolů:

vytápění, naskladňování, vyskladňování, zvlhčování,

mytí, vysoušení a další

grafický displej LCD modrý / bílý

numerická klávesnice, navigace pomocí klávesnice

 

podpora těchto větracích SYSTéMů:

odvod vzduchu z jednotlivých oddělení

centrální odvod vzduchu pomocí klapek

centrální odvod vzduchu pomocí MSU / MSU-M

centrální odvod vzduchu pomocí LSV

odvod vzduchu z jednotlivých oddělení Dynamic-Air

 

FUNKcE:

regulace odvodu, přívodu vzduchu, vytápění,

chlazení, zvlhčování, temperování, regulace RH, CO2,

regulace podtlaku, vodoměry,

aktivace osvětlení, alarm, požární alarm (pomocí M1)

 

podpora:

jištění dat a nastavení

pomocí karty Micro-SD, USB.

 

Argos M3 Standalone

 
argos_m2.png
 

 

ovládání těchto úkolů:

vytápění, naskladňování, vyskladňování, zvlhčování, mytí, vysoušení a další

grafický displej LCD modrý / bílý

číslicová klávesnice, navigace pomocí klávesnice

 

podpora těchto větracích SYSTéMů:

odvod vzduchu z jednotlivých prostorů

centrální odvod vzduchu pomocí klapek

centrální odvod vzduchu pomocí MSU / MSU-M

 

FUNKcE:

regulace odvodu, přívodu vzduchu, vytápění, chlazení, postřikovače, temperování,

regulace RH, CO2, regulace podtlaku, vodoměry,

aktivace osvětlení, alarm, požární alarm (pomocí M1),

regulace přímo připojených ventilátorů až do 6 A nebo do 10 A, příp. 0 – 10 V výstupu pro regulátor frekvence

 

Podpora:

jištění dat a nastavení pomocí karty Micro-SD, USB

 

Argos Connect

 
argos_tablet.jpg
argos_iphone.jpg
 
 
 

Přes Argos Connect lze ovládat větrání ve stáji jak pomocí přístrojů s internetovým připojením přes vlastní zařízení W-LAN v zemědělském podniku, tak i zvenčí přes internet.

 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511