de en cz ru
úvod

Ventilace

více než o krok vpředu

 
bild44.jpg

Štěrkový geotermický zásobník přiváděného vzduchu

 

Pro zvířata nevzniká žádný teplotní stres, protože denní teplotní výkyvy o hodnotě 20 °C se redukují na minimum.

 
bild45.jpg

Přívod vzduchu pod podlahou

 

Efektivní, nákladově úsporný systém – ideální v kombinaci se štěrkovým geotermickým zásobníkem.

 
bild46.jpg

IzoLovaný stropní přívod vzduchu

 

 

Biofiltr Hartmann

 
bild47.jpg

Výhody Hartmannova filtru v porovnání s ostatními systémy:

  • žádné chemické látky
  • samočisticí schopnost díky obsahu mikrobiologických látek
  • značně nižší investiční, provozní a celkové náklady
  • minimální náklady na údržbu a ošetřování
  • už 10 let je zkoušen v bezporuchovém trvalém provozu
 

Ovládání ventilace Microfan

 
bild48.jpg

Dynamic Air – systém odvádění vzduchu s regulací frekvence a měřicím ventilátorem

 

Systém DYNAMIC AIR byl vyvinut speciálně s cílem dosáhnout rovnoměrného větrání s minimálním využíváním energie (elektřina a náklady na vytápění). Charakteristické znaky systému Dynamic Air jsou nízká spotřeba energie a velmi vysoká přesnost regulace. Venkovní vlivy (komínové účinky za minimálního větrání, tlak větru na komín atd.) se už neprojevují na nastaveném množství odváděného vzduchu. Jestliže je to v důsledku určitých vlivů nutné, např. jestliže se v důsledku komínového efektu větrá více, než je zapotřebí, ventilátor automaticky obrátí svůj směr chodu.

 
bild49.jpg

Klimatizační počítače

 

Klimatizační počítače zabezpečují vysokou kvalitu na nejnovější úrovni technických poznatků v oblasti řízení a kontroly klimatu v chovu zvířat. Veškeré klimatizační počítače se obsluhují velmi jednoduše pomocí přehledného displeje. Širokým výběrem různých typů je možné splnit individuální nároky v oblasti stájových podmínek.

 
bild49.jpg

NAVIGÁTOR

 

centrální počítač až pro 19 oddělení

 
bild50.jpg

BRAVO

 

pro 1 oddělení

 
bild51.jpg

OBSERVER-5S

 

výstražný systém

 

 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511