de en cz ru
úvod

PigPort ve společnosti Ortner Agrar GmbH ve Strengbergu, A-3314

 

Stáj pro výkrm PigPort v provedení přátelském ke zvířatům

 

Nová budova stáje se nachází v jedinečné poloze na louce a byla původně plánována jako běžná teplá stáj pro krmná prasata.

 

Po prohlídce několika PigPorts firmy Bräuer se vedoucí provozu rozhodl realizovat projekt jako studenou stáj.

 

Kromě úspory nákladů při stavbě i provozu tak byly nalezeny rovněž nové možnosti odbytu krmných prasat.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_panorama_07.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_panorama_14.jpg
 
mast_ortner_pigport_31.jpg
mast_ortner_pigport_25.jpg
 

Hrubá stavba

 

Budova stáje byla vybudována vlastními silami jako masivní stavba. 

Kromě samotné stáje se v budově nachází také krmná komora a technické a skladovací prostory.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_rohbau_01.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_rohbau_12.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_rohbau_04.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_rohbau_09.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_rohbau_17.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_rohbau_20.jpg
 

Struktura podlahy - lehací zóna

 

Podlaha lehací zóny je izolovaná vůči spodní vrstvě a opatřená teplovodním podlahovým topením.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_bodenaufbau_08.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_bodenaufbau_05.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_bodenaufbau_10.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_bodenaufbau_03.jpg
 

Podlaha výběhu

 

Podlaha výběhu je v celé ploše opatřená betonovými rošty. Protože zvířata s oblibou vyměšují u napáječek, je u nich pod příčkou navíc zřízena strouha pro výkaly.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_boden_02.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_boden_01.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_boden_05.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_boden_06.jpg
 

Branky výběhu

 

U tohoto projektu byla zvolena cenově nejvýhodnější varianta branky, která se jednoduše zřídí až v místě stavby.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauftuer_01.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauftuer_02.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauftuer_07.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauftuer_04.jpg
 

Krov

 

Krov se skládá z uzavřené střechy nad budovou stáje a ochranou před sluncem nad výběhem. Podle provedení výběhu a podle typu chovu je možné výběh provést také s částečným zastřešením.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_fdachstuhl_01.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_fdachstuhl_02.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_fdachstuhl_03.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_fdachstuhl_05.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_fdachstuhl_07.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_fdachstuhl_11.jpg
 

Izolace stropu

 

Pro zajištění funkčního větrání stáje a zabránění tvorbě kondenzátu na střešním plášti musí být spodní strana střechy opatřena hladkou a izolovanou stropní deskou.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_deckenisolierung_01.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_deckenisolierung_02.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_deckenisolierung_03.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_deckenisolierung_04.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_deckenisolierung_05.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_deckenisolierung_06.jpg
 

Přívod vzduchu

 

O čerstvý vzduch a případně ochranu před bouřemi a deštěm se stará velká klapka pro přívod vzduchu po celé délce stáje.

Vlastní hmotnost dřevěné klapky je vyvážena pomocí betonových závaží.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_04.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_05.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_06.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_07.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_08.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_09.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_10.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_11.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_17.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_18.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_19.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_zuluft_20.jpg
 

Bedna

 

Pohyblivé víko bedny poskytuje v zimě zvířatům teplý a suchý úkryt.

 

Případně je možné lehací plochu temperovat pomocí teplovodního podlahového topení.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_05.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_09.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_11.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_12.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_14.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_16.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_20.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_21.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_14.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_kistendeckel_24.jpg
 

Lehací zóna

 

Lehací zóna v PigPort 3 je díky oddělení funkčních zón pro ležení a krmení stále velmi čistá a není tak zapotřebí ruční odkliz hnoje během obsazení.

 

V lehací zóně mají zvířata k dispozici slámu jako aktivační prvek a podestýlku.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_inneneinrichtung_02.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_inneneinrichtung_09.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_inneneinrichtung_10.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_inneneinrichtung_11.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_inneneinrichtung_12.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_inneneinrichtung_38.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_inneneinrichtung_65.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_inneneinrichtung_67.jpg
 

Výběh

 

Výběh na roštech jako hnojiště s menší pracovní náročností.

 

Výběh díky zastínění pomocí dřevěných latí zvířata ráda využívají i v létě.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauf_09.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauf_11.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauf_03.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauf_02.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauf_65.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_auslauf_71.jpg
 

Krmný automat

 

Krmný automat V2A CCM se zabudovanými napájecími trubičkami zajišťuje vysoký příjem krmiva u zvířat.

Instalací ve vnitřním prostoru se dají značně snížit náklady na ohřev vody v zimě.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterautomat_01.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterautomat_02.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterautomat_04.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterautomat_08.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterautomat_13.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterautomat_14.jpg
 

Krmné zařízení pro vlhkou kukuřici

 

Vícefázové krmení s omezením bílkovin u konečného výkrmu s automatickými ventily a senzory v krmných automatech.

 

Senzory umožňují optimálně přizpůsobit množství krmiva apetitu zvířat.

 

Jednotlivé receptury se míchají podle požadavku senzorů v šikmém míchači a krmné zařízení CCM je tiše a energeticky úsporně přepraví ke krmným automatům.

 
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterkammer_04.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterkammer_06.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterkammer_07.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterkammer_08.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterkammer_09.jpg
stalleinrichtung_schweinemast_pigport_futterkammer_12.jpg
 
 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511