de en cz ru
úvod

Větrací systém Elite Dairy

Elite Dairy, kompletní systém pro větrání stájí

 

Větrací systém Elite Dairy, vyvinutý v drsném kontinentálním klimatu Kanady, je nepřekonatelný.

 

Kompletní systém, který sestává z regulace, přirozeného větrání, mechanického větrání a doplňujícího aktivního ochlazování, zajišťuje vyrovnané stájové klima po celý rok.

 

Nevadí, zda je to při -30°C nebo +35°C.

 

Více informací (v angličtině) najdete na domovských stránkách našich dodavatelů: http://seccointernational.com/en/

 

 

 

Elite Dairy - 4 konstrukční prvky systému

 

Konstrukční prvek č. 1: Regulační technika

 

Pomocí systému Elite Dairy budete řídit více než jenom větrání ve stáji pro skot, a to i po celém světě přes internet ze svého smartfonu.

 

Další informace zde...

 

 

Konstrukční prvek č. 2: Přirozené větrání

 

thermo-wall z (termická stěna)

Nezamrzající stáj díky izolacím s nejlepšími hodnotami, s vysokou prostupností světla a s jednoduchou konstrukcí.

 

Další inforamce zde...

 

Světlík Lumiridge

Světlík, snášející vysoké zatížení, i pro vysokohorské alpské polohy.

 

Další informace zde...

Konstrukční prvek č. 3: Mechanické větrání

 

Stropní ventilátor bigair

Nízká konstrukční výška a vysoký výkon v objemu vzduchu.

 

Další informace zde...

 

stropní ventilátor vhv

Kompaktní konstrukce umožňuje instalaci i do nízkých stájí.

 

Další informace zde...

 

 

 

 

 

Konstrukční prvek č. 4: Aktivní chlazení

 

vysokotlaké chladicí zařízení

Pokles teploty vzduchu až o 8°C.

 

Další informace zde...

 

 

 

 

Funkce systému Elite Dairy v průběhu roku

 
elite_winter.png

zima -30°C

Za extrémních teplot jsou membrány Thermo-Wall Z kompletně uzavřené. Klapky v komínech světlíku Lumiridge jsou uzavřené částečně. Teplý vzduch tak zůstává ve stáni.

 
elite_winter_minimum.png

zima -30°C, minimální větrání

Aby bylo možné i za nízkých teplot zaručit výměnu vzduchu, dílčí prvek membrány se periodicky otevírá a opět uzavírá. Tím se do vnitřního prostoru stáje dostává čerstvý a suchý vzduch.

 

Teplý a vlhký vzduch stoupá nahoru a může unikat komíny ven. Odvádění odpadního vzduchu komíny funguje i při vysoké sněhové pokrývce ve vysokohorských alpských oblastech.

 
elite_frueh_1.png

zima -2°C

Se vzrůstající venkovní teplotou se více otevírají membrány a komínové klapky. Tím se ze stáje odvětrává větší množství odpadního vzduchu.

 
elite_frueh_2.png

jaro +15°C

S přibývající venkovní teplotou se membrány otevírají stále více. Přitom se stále větší množství odpadního vzduchu odvětrává ze stáje nikoli komíny, ale přirozeným bočním větráním.

 
elite_sommer_1.png

léto +22°C

Membrány jsou nyní plně otevřené a kompletní boční plochy budovy slouží výměně vzduchu.

Pokud by z důvodu nárazového větru a deště existovalo nebezpečí provlhčení lehacích ploch, uzavřou se cíleně přikloněné membrány na straně, kam naráží déšť.

 

 
elite_sommer_2.png

léto +25°C

Pokud by nestačilo přirozené příčné větrání (za bezvětří) nebo by byla zvláště vysoká vlhkost vzduchu, může se klima ve stáji rozhodujícím způsobem vylepšit mechanickým větráním pomocí střešních ventilátorů.

 
elite_sommer_3.png

léto +30°C

Automatickou aktivací vysokotlakého chladicího zařízení lze rozhodujícím způsobem a v závislosti na vlhkosti vzduchu snížit teplotu až o 8°C.

 
elite_sommer_4.png

léto +35°C

Po přepnutí na tunelovou ventilaci se veškeré membrány uzavřou, posuvná okna na čelních plochách stáje se otevřou a vzduch se bude nasávat přes celou stáj velkými ventilátory na konci stáje.

 

 

Protože se takto dosahují velké dávky výměny vzduchu, mohou zvířata zvládat i vysoké teploty nad 35°C (chladicí efekt v důsledku vysokotlakého chlazení, pot zvířat se rychle odvádí pryč a zároveň chladí).

 

 

 
 
 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511