de en cz ru
úvod

Ovládání vyhrnovací lopaty Scraper Control II

 

Maximální bezpečnost, co nejjednodušší ovládání, množství možností

 
32296.jpg
 

Nové ovládání Scraper Control II poskytuje maximální bezpečnost pro zvířata ve stáji i nedostižný komfort a rozmanité možnosti konfigurace zcela podle Vašich přání.

 

Na základě měření polohy lopaty snímačem na kladce dané dráhy se navíc může ušetřit velká část nákladných kabelových rozvodů k mechanickým koncovým spínačům a přepínačům na koncích dráhy.

 

Tím lze účinně zabraňovat také problémům v zimním provozu, které u tradičních zařízení vznikají v důsledku namrzání hnoje na mechanických koncových spínačích.

 

 

Bezpečnost pro zvířata

 

Každá pohonná jednotka v zařízení je kontrolována integrovaným měřičem proudu a napětí. Jestliže řízení zjistí prudký nárůst příkonu, znamená to, že vyhrnovací lopata najela na nějakou překážku. Tou může být ležící nemocné nebo mladé zvíře, které ještě není seznámeno s vyhrnovacími lopatami a netroufá si tuto lopatu překročit.

 

Zatímco konvenční řízení v takovém případě zastaví až tehdy, když se aktivují bezpečnostní spínače na kladkách, řízení Scraper Control II zastaví už při kontaktu se zvířetem nebo s překážkou.

 

Vyhrnovací lopata popojede zpět a zastaví se na 10 sekund, aby dala zvířatům příležitost vstát nebo překročit překážku vestoje. Pokud by vyhrnovací lopata najela na překážku třikrát na tomtéž místě, dráha se pak zastaví v daném směru nebo lopata pojede zpět na počátek dráhy a na displeji se vydá výstražné upozornění (alarm). Navíc se může integrovaný výstražný kontakt spojit s výstražným zařízením nebo telefonním přístrojem, aby Vás upozornil na zastavenou dráhu, aby bylo možné odstranit překážku.

 

Toto je velmi důležité za zvláště nízkých teplot v zimním provozu, neboť jen vyhrnovací lopata, které pracuje konstantně po celých 24 hodin, může zabránit tomu, aby výkaly přimrzaly na dráze.

 

Kromě měření motorového proudu se kontroluje i poloha lopaty, dále se do řízení mohou bez problému zaintegrovat i další bezpečnostní opatření, a to od bezpečnostních lišt, které při kontaktu se zvířetem zastaví dráhu, přes externí tlačítka nouzového vypínání až po zpětné hlásiče kontaktů na otevírání víka shozu hnoje, dveří a vrat nebo sklápěcích můstků přes krmný stůl.

 

Nedostižný komfort

 
Screen_resize 02.jpg
 

Schéma ovládání

 

Co nejjednodušší ovládání pomocí barevného dotykového displeje.

 

Místo mnoha tlačítek a komplikovaných zadání jako u srovnatelných řízení se řízení Scraper Control vyznačuje zvláště přehledným displejem a jednoduchým ovládáním.

 

Není tedy problém, jestli nechcete nechat vyhrnovací lopatu dojet zpět až na počátek dráhy z důvodu telící se dojnice, jestli chcete přeprogramovat doby startu jednotlivých drah, aktivovat u shozu intervalový provoz nebo jestli chcete nastavit dílčí zastávky na dráze.

 

Veškeré funkce se dají pohodlně nastavit.

 

Dále je na základní obrazovce okamžitě na první pohled zřejmé, zda dráhy fungují bez poruchy, zda byla objevena překážka (viz rozpoznávání překážek) nebo zda byl pohyb dráhy zastaven externím bezpečnostním opatřením atd.

 

Řízení Scraper Control II hovoří Vaším jazykem a kromě němčiny podporuje četné cizí jazyky v plném rozsahu.

 

Rozmanité možnosti konfigurace

 

výbava a funkce:

 

Standardně lze řídit až 4 dráhy.

 

Automatický provoz s více než 20 dobami startu na každé dráze, navíc se doby startu mohou jednoduše deaktivovat, aniž by se zrušily naprogramované doby.

 

Manuální provoz vpřed a zpět s aktivním měřením délky dráhy a aktivními koncovými body a body otáčení směru.

 

Programovatelná flexibilní dráha:

Bod startu i koncový bod dráhy se může volně přeprogramovat, tím se část dráhy nebude odklízet, což je důležité u obsazených boxů na telení.

 

8 programovatelných dílčích zastávek na každé dráze:

Zvláště u mladého skotu, který ještě není seznámen s vyhrnovací lopatou, se doporučuje zastavit lopatu na určitou dobu před teleskopickými brankami, aby ji zvířata mohla překročit.

 

Funkce poháněče dojnic do dojírny na dráze č. 1:

Je-li aktivována funkce poháněče dojnic, pojede vyhrnovací lopata v naprogramované době do pozice startu, poté po stisku tlačítka „vpřed“ v dojírně, na externím ovládacím panelu nebo v řízení se lopata bude pohybovat vpřed o nastavený úsek dráhy, pak se zastaví a bude čekat na další stisk tlačítka „vpřed“.

 

Intervalový provoz:

Když bude vyhrnovací lopata dopravovat hnůj na příčnou dráhu nebo do zařízení na vyplachování kejdy, nesmí se najednou shodit do otvoru všechen materiál. Vyhrnovací lopata se začne pohybovat od nastaveného bodu před shozem v intervalovém provozu, přičemž bude popojíždět o malý kus vpřed s malými přestávkami, až bude dosažen konec dráhy.

 

Automatika proti mrazu:

V zimním provozu zabraňuje automatické spínání přimrzání vyhrnovací lopaty k podlaze. V případech, kdy se sníží teplota ve stáji pod nastavenou mez, se bude vyhrnovací lopata pohybovat pravidelně o kus vpřed a zpět.

 

možnosti zapojení dalšího příslušenství:

Externí tlačítka nouzového vypínání, bezpečnostní lišty (například u můstků přes dráhu vyhrnovací lopaty), rádiové dálkové ovládání s 12 kanály pro všechny 4 dráhy, externí ovládací panely ve stáji (vpřed - stop - zpět), ovládací panel poháněče dojnic do dojírny, kontakt pro výstražné zařízení nebo telefonní přístroj, relé pro externí přístroje, které se aktivují v závislosti na poloze vyhrnovací lopaty (například čerpadla na kejdu, víko shozu) a mnoho jiných.

 

dálkové ovládání, online update, jištění dat:

Řízení Scraper Control II se může dále ovládat dálkově také přes internet nebo přes síť W-LAN pomocí běžných koncových přístrojů s možností připojení internetu (iPhone, iPad, Android) jak ve stáji, tak i z určité vzdálenosti (např. z obytné budovy).

 

Protože technická realizace závisí značně na místních poměrech (přístup k internetu, poskytovatel internetového připojení), je dálkové ovládání přes internet nebo síť k dostání jen na požadavek.

 
 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511