de en cz ru
úvod

Elite Dairy: Přirozené větrání Thermo-Wall Z (termická stěna)

 

Modul pro přirozené větrání zabezpečuje snadnou výměnu vzduchu mezi stájí a venkovním prostředím.

Tento proces probíhá na jedné straně světlíkem, opatřeným regulačními klapkami, a na druhé straně přes boční stěny Thermo-Wall Z.

Tyto stěny se svými vynikajícími izolačními hodnotami zabezpečují prostředí ve stáji bez nebezpečí mrazu s vysokou prostupností světla a jednoduchou konstrukcí.

 

Jak boční stěny, tak i otvory ve světlíku jsou řízeny centrálním počítačem v závislosti na teplotě.

 

 

Thermo-Wall Z

 
40002.jpg

Thermo-Wall single (jednoduchá)

Jednoduchá stěna (single) s výškou otevření až 3 m.

 
40105.jpg

Thermo-Wall double (jednoduchá)

Dvojitá stěna (double) se 2 membránami nad sebou s výškou otevření až 6 m.

 

výhody:

 • izolační stěna Thermo-Wall Z snižuje tepelné ztráty v zimě
 • patentovaná svařená membrána „W“ rozděluje stěnu do několika vzájemně izolovaných vzduchových komor
 • výsledkem je vynikající hodnota U = 1,89 W/m2K
 • stáj je bez nebezpečí mrazu, čímž se snižují náklady na ohřev vody do napáječek, zabraňuje se nebezpečí přimrzání hnoje a vytváří se i v zimě příjemné klima pro zvířata i lidi
 • vynikající prostupnost světla i v zimě, kdy je stěna uzavřená
 • značná stabilita prostředí v důsledku vnitřní membrány „W“ a vnitřních i vnějších podpěr, integrovaných do celého systému
 • za provozu v létě zajišťuje velká otevřená plocha výměnu vzduchu bez překážek
 • téměř bezhlučný systém nevyvolává stres v důsledku hluku
 • membránu nafukuje několika malých ventilátorů, které jsou řízeny nezávisle na sobě, a membrána se takto přizpůsobuje aktuálním požadavkům ve stáji
 • kromě membrány nemá systém žádné jiné pohyblivé díly
 • výstavba systému je rychlá a bez komplikací, odpadají starosti s navijáky, tažnými a přidržovacími lany, potenciometry, rozsáhlými kabelovými rozvody, potrubními rozvody atd.
 • membrána má dlouhou životnost, lze ji zhruba po 15 létech snadno a levně vyměnit
 • výšky otevření jedné membrány mohou dosáhnout až 6 m
 

Takto funguje stěna Thermo-Wall Z

 

Každá membrána je v závislosti na konstrukční výšce rozdělena do několika úseků, které se nafukují jednotlivě.

 

Tím se stěna Thermo-Wall Z optimálně přizpůsobuje aktuálním požadavkům v dané době, ať je to v létě nebo v zimě.

 
40121.jpg

membrána bez možnosti minimálního větrání

Tato membrána je rozdělena do tří stejně velkých úseků, které se nafukují podle potřeby tak, až je stěna kompletně uzavřena. Přitom se nejprve nafukuje nejvyšší část membrány (označená zelenou barvou).

 
40122.jpg

membrána s možností minimálního větrání

Zde se nejprve nafukuje zelená a potom modrá část membrány.

Žlutá část membrány funguje jako průchod pro minimální množství vzduchu a v zimním provozu se periodicky otevírá a uzavírá, aby se zabezpečil dostatečný přísun čerstvého vzduchu do stáje.

 

 

Stěna Thermo-Wall Z v provozu

 
 

Fotogalerie stěny Thermo-Wall Z

 
secco_wall_01.jpg
secco_wall_02.jpg
secco_wall_03.jpg
secco_wall_04.jpg
secco_wall_05.jpg
secco_wall_06.jpg
secco_wall_07.jpg
secco_wall_08.jpg
secco_wall_10.jpg
secco_wall_11.jpg
secco_wall_12.jpg
secco_wall_14.jpg
secco_wall_15.jpg
secco_wall_16.jpg
secco_wall_17.jpg
secco_wall_19.jpg
secco_wall_20.jpg
secco_wall_21.jpg
secco_wall_22.jpg
secco_wall_24.jpg
secco_wall_25.jpg
secco_wall_26.jpg
 
 
 
ALEX Industries spol.s.r.o. , Bujanov-Přibyslav 73, Cz38241 Kaplice, Tel : +42 0380 301510, Fax : +42 0380 301511